Ahnenforschung, Links

Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer online verfügbar

Mit dem Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer hat der Fritz Fischer die Ahnenreihen seiner Kinder zusammengestellt. Dieses Werk umfasst 10 Bände. Der Band 4 des Ahnenreihenwerks „Ahnenreihen von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande (Ahnen der Johanna Felicitas v. Wehlen, * 1741, + 1802) mit seinen 30 Teilen ist jetzt online bei Familysearch verfügbar.

 • Teil 1. Familie (v.) Pflugk
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  1. Stammtafel der Familie (v.) Pflugk
 • Teil 2. Familien v. Schönberg und v. Nischwitz, mit Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande.
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  2. Zur Genealogie der Familie v. Nischwitz.
  3. Stammtafel der Familie v. Lützelburg
 • Teil 3. Familien v. Grünrod, v. Lindenau, v. Loß, v. Minckwitz, v. Pflug, v. Preuß, v. Schlieben und v. Starschedel
  Anhang:
  4. Zur Genealogie der Familie v. Starschedel
  5. Zur Genealogie der Familie v. Preuß
 • Teil 4. Familien v. Schlienitz und v. Schönberg
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  6. Zur Genealogie der Familie v. Schleinitz
 • Teil 5. Ahnenreihen der Familien v. Berbisdorff, v. Eckersberg, v. Einsiedel, v. Güntherodt, v. Harras, v. Meusebach, Pflug, v. Schleinitz
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  7. Zur Genealogie der Familie von Güntherodt
  8. Zur Genealogie der Familie von Meusebach
  9. Zur Genealogie der Famlie (v.) Pflug II.
 • Teil 6. Familien v. Bünau, v. Maltitz, v. Schönberg (Nachtrag),
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  10. Zur Genealogie der Familie v. Maltitz
 • Teil 7. Familien v. Ende, v. Maltitz (Nachtrag) und v. Schönberg (Nachtrag)
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  11. Zur Genealogie der Familie v. Maltis
  12. Zur Genealogie der Familie v. Ende
 • Teil 8. Familien v. Ammendorf, v. Hopfgarten, v. Hoym, v. Lichtenhain, v. Koller, v. Miltitz, v. Werthern
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  13. Zur Genealogie der Familie v. Koller
  14. Zur Genealogie der Familie v. Lichtenhain
  15. Zur Genealogie der Familie v. Meusebach (Ergänzungen und Berichtigungen zu T. 8)
  16. Zur Genealogie der Familie v. Miltitz
  17. Zur Genealogie der Familie v. Werthern
 • Teil 9. Familien v. Brandenstein, Löser, v. Lützelburg, v. Schlegel, v. Seebach und v. Wangenheim
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  18. Zur Genealogie der Familie (v.) Schlegel
  19. Zur älternen Genealogie der Familie v. Brandenstein
  20. Zur älteren Genealogie der Familie Löser
 • Teil 10. Familien v. Atzendorf, v. Haubitz, v. Haugwitz, v. Kresse, v. Ponickau und Ziegler v. Klipphausen
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  21. Zur älteren Genealogie der Familie Ziegler v. Klipphausen
  22. Zur Genealogie der Familie v. Ponickau
  23. Zur Genealogie der Familie v. Haugwitz in Sachsen
 • Teil 11. Familien v. Ebeleben, v. Raschau, v. Rechenberg, v. Schönberg (Nachtrag), v. Wangenheim (Nachtrag)
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  24. Aufschwörungen u. Ahnenwappen von Angehörigen der Familie v. Schönberg mit Stammtafel bis um 1600
  25. Zur Genealogie der Familie v. Rechenberg
  26. Zur Genealogie der Familie v. Ebeleben
  27. Zur Genealogie der Familie v. Raschau
 • Teil 12. Familien v. Colditz, v. Erdmannsdorff, v. Kamenz, v. Kertzsch, v. Lohe, v. Lüttichau, v. Marschall (meißnisch), v. d. Pfordten, v. Schönberg (Nachtrag)
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  28. Zur ältern Genealogie der Familie Marschall v. Bieberstein
  29. Zur älteren Genealogie der Familie v. d. Pfordten
  30. Zur Genealogie der Familie v. Grünrod
  31. Nachträge zur Genealogie der Familien v. Nischwitz, Pflug u. v. Brandenstein auf Grund von Ahnenwappen und Leichenpredigten
  32. Zur Genealogie der Familie v. Loh
 • Teil 13. Familien v. Allerstedt, v. Creutzen, v. Marschall (thüringisch), v. Mihla, v. Naundorf, v. Schönberg und Truchseß v. Schlotheim
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  23. Zur Genealogie der Familie v. Creutz (en)
  24. Zur Genealogie der Familie Marschall v. Herrengosserstedt, Burgholzhausen und Altengottern
  25. Zur Genealogie der Familie Truchseß v. Schlotheim
  26. Zur älteren Genealogie der Familie v. Allerstedt
 • Teil 14. Familien v. Bodenstein, v. Brandenberg, v. Eckersberg, v. Fahner, v. Gleißberg, v. Goldbach, v. Isserstedt, v. meldingen, v. Scharzfeld, Schenk v. Tautenburg, Wiedebach, Saaleck und Nebra, Spiegel, v. Vargula und v. Wangenheim
  37. Zur Genealogie der Familie v. Eckersberg
  38. Zur Genealogie der Familie v. Spiegel in Sachsen
  39. Zur älteren Genealogie der Familie v. Bodenstein
  40. Zur älteren Genealogie der Familie v. Isserstedt
  41. Zur Genealogie der Grafen v. Brandenberg und Wartburg
  42. Zur älteren Genealogie der Kämmerer v. Fahnern
  43. Zur Genealogie der Familie v. Meldingen mit den Nebenlinien der Herren von Blankenhain und Schauenforst
  44. Zur Genealogie der Schenken v. Vargula und ihrer Neben- und Nachfahrenlinien
 • Teil 15. Familien v. Dommitzsch, v. Hirschfeld, v. Honsberg, v. Luppa, v. Mahris, Marschall v. Pappenheim, v. Miltitz, Pflug, v. Remse, v. Rockhausen, v. Vippach, v. Volckstädt, v. Wehlen, v. Weissenbach, und v. Würtzburg
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  45. Zur Genealogie der Familie v. Hirschfeld
  46. Zur Genealogie der Familie v. Remse
  47. Zur Genealogie der Familie v. Ebeleben (Ergänzungen und Berichtigungen zu T. 26)
  48. Zur Genealogie der Familie v. Rockhausen
  49. Zur Genealogie der Familie v. Dommitzsch
  50. Zur Genealogie der Familie v. Volckstädt
  51. Zur Genealogie der Familie v. Vippach
  52. Zur Genealogie der Familie v. Wehlen
  53. Zur Genealogie der Familie v. Honsberg
  54. Zur Genealogie der Familie v. Weissenbach
 • Teil 16. Familien v. Bärenstein, v. Breitenbach, v. Heynitz, v. Karras, v. Torgau und Truchseß v. Berne und Wellerswalde
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  55. Zur Genealogie der Familie Truchseß v. Berne und Wellerswalde
  56. Zur Genealogie der Familie v. Breitenbach
  57. Zur Genealogie der Familie v. Bärenstein (v. Bernstein)
  58. Zur Genealogie der Familie v. Heynitz, Linie zu Kötitz, in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
  59. Zur älteren Genealogie der Familie v. Karras
  60. Zur Genealogie der Familie v. Torgau
  61. Zur Genealogie der Familie v. Schleinitz (Ergänzungen und Berichtigungen) mit Stammtafel bis um 1650
 • Teil 17. Familien v. Boldensen, v. Bülow, v. Brandenstein, v. Dannenberg, v. Estorff, v. Etzdorff, v. Grensing, Puster, Schnee, v. Speth, v. Stein (Laußnitz), v. Schönfeld, v. Sundhausen, v. Trotha
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  62. Zur Genealogie der Familie v. Stein (Lausnitz)
  63. Zur älteren Genealogie der Familie v. Etzdorff
  64. Zur Genealogie der Familie Puster
  65. Zur Genealogie der Familie v. Grensing.
  66. Zur Genealogie der hessischen und sächsischen Linie der schwäbischen Familie v. Speth
  67. Zur Genealogie der Familie v. Sundhausen
  68. Die Vorfahren der Margarethe geb. v. Hynsberg, Ehefrau des Dr. Valentin v. Sundhausen
  69. Zur älteren Genealogie der Familie v. Schönfeld (Meißen)
 • Teil 18. Familien v. Bose, v. Bünau (Berichtigungen), Eyban, Kämmerer v. Mühlhausen, v. Landwüst, Löser 3, Pflug 8 (Berichtigung), v. Schleinitz 22, v. Selmnitz, v. Wölkau
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  70. Zur älteren Genealogie der Familie Marschall von Bieberstein (Ergänzungen und Berichtigungen)
  71. Zur Genealogie der Familie von Bünau mit Stammtafeln bis um 1700
 • Teil 19. Familien (v.) Blancke, v. Denstedt, v. Herbsleben, v. Kauffungen, v. Kitzscher, v. Königsfeld, List, v. Metzradt, v. Obernitz, v. Pack, v. Poleck, Rost, v. Schauroth, v. Schrapelau, v. Schwenz (Schwanditz), Stange, v. Watzdorff, Wurm
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  72. Zur älteren Genealogie der Familie (v.) Wurm(b)
  73. Zur Genealogie der Familie v. Pack/Poigk
  74. Zur Genealogie der Familie v. Obernitz: Ältere Genealogie und Genealogie der Linie zu Tausa
  75. Zur Genealogie der Familie v. Kitzscher
  76. Zur Genealogie der Familie (v.) Blancke
  77. Zur Genealogie der Familie v. Denstedt zu Tiefurt und Heusdorf
  78. Zur Genealogie der Familie v. Schauroth
  79. Zur Genealogie der Familie (v.) Preuß (Ergänzung zu T. 5)
 • Teil 20. Familien v. Birkicht, v. Carlowitz Greiffvogel, v. Hayn (quadriert), v. Körbitz 1, v. Körbitz 2, v. d. Lochau, v. Mosen, Pflug, Radefeld, v. Schleinitz 23, und v. Treffurt
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  80. Zur Zur Genealogie der Familie v. Hayn 2 (v. Hahn) (Wappen: Sparren mit 3 Rosen)
  81. Zur Genealogie der Familie v. Hagen (Eichsfeld)
  82. Zur Genealogie der Familien v. Körbitz
  83. Stammtafel der Familie Pflug (Zusammenfassung, Änderungen und Berichtigungen zu den T. 1, 9 und 31 in den Teilbänden 4/1, 4/5 und 4/12
  84. Zur Genealogie der Familie v. Hayn I (Wappen: Quadriert)
 • Teil 21. Familien v. Canitz, v. Grauschwitz, v. Gränsing (Berichtigung), v. Gusk (Gaussig), v. Haugwitz 9, v. Hausen, v. Hayn 3, v. Holbach, v. Kottwitz, Küchenmeister, v. Kutzleben, v. Lindenau (Neufassung), v. Loeben, v. Maltitz 9, v. Meldingen 4, v. Molschleben, v. Sahlhausen, v. Seebach 2, v. Schönberg 23, v. Staupitz, v. Stutterheim, v. Wolkwitz, mit Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande. 85. Zur Genealogie der Familie v. Kutzleben bis um 1600. 86. Zur Genealogie der Familie v. Lindenau. 87. Zur älteren Genealogie der Familie v. Hausen. 88. Zur Genealogie der Familie v. Canitz in Sachsen. 89. Zur Genealogie der Familie v. Staupitz. 990. Zur Genealogie der Familie v. Greußen. 91. Zur Genealogie der Familie v. Sahlhausen (Salhausen)
 • Teil 22. Familien v. Apolda, v. Dobit(z)schen, v. Eulenburg (Ileburg), v. Geusau, v. Hoff, v. Isserstedt 2, v. Kranichborn, Lange, v. Leutzsch, v. Meldingen 4, v. Munster, v. Plaussig, Sachse v. Apolda, Schenk v. Apolda, Schenk v. Nebra (Neufassung), v. Schönberg 21, Vitztum v. Apolda, Vitztum v. Eckstedt
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  92. Zur älteren Genealogie des Hauses Apolda (v. Apolda, Schenken v. Apolda, Sachse v. Apolda, Vitztum v. Apolda, Vitztum v. Eckstedt)
  93. Zur Genealogie der Familie v. Kranichborn
  94. Zur Genealogie der Familie v. Dobit(z)schen
  95. Zur älteren Genealogie der Familie v. Geusau
 • Teil 23. Familien v. Berbisdorff 2, v. Bernwalde, v. Glaubitz, Grosse (v. Seebitzschen), v. Helldorff, v. Herstein (Hirschstein), Knobloch, v. Köckritz, v. Maltitz 10, v. Meideburg, v. Mergenthal, v. Polenz, v. Schönau, v. Schönberg 24, v. Waldau, Weller v. Molsdorf, v. Witzleben
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  96. Zur älteren Genealogie der Familie v. Witzleben
 • Teil 24. Familien v. Entzenberg, v. Harras (Berichtigung), v. Haubitz (Berichtigung), v. Köckritz 2 und 3, v. Limbach, v. Polenz (Berichtigung), 2-4, v. Quaße, v. Stutterheim (Berichtigung) und 3, v. Rothschütz
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  97. Zur älteren Genealogie der Familie v. Polenz
  98. Zur Genealogie der Familie v. Köckritz
  99. Zur Genealogie der Familie v. Harras
 • Teil 25. Familien v. Creutzen 2, v. Drachsdorf, v. Gottfarth, v. Hetzebold, v. Honsberg 2, v. Hoym (Berichtigung), (v.) Koller (Berichtigung), v. Lichtenhain 2 (Berichtigung), v. Maltitz 11, v. Meckau, v. Metzsch 1, 2, 3, v. Promnitz, v. Reinsberg, v. Schönberg 15 (Neufassung), (v. Schütz), v. Traupitz, v. Trützschler, v. Weddingen, v. Weissenbach 2, v. Werder, v. Werthern 3
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  Nachtrag zu 11. Zur Genealogie der Familie v. Maltis
  100. Zur Genealogie der Familie (v.) Koller (Ergänzungen und Berichtigungen zu 13)
  101. Zur Genealogie der Familie v. Hoym
 • Teil 26. Familien Amman, v. Bothfeld, v. Eichenberg, v. Ende 1 (Neufassung), v. Ende 7 (Neufassung), v. Erdmannsdorff 2, v. Greußen, v. Heilingen, Knuth (Knaut), v. Liebenthal, v. d. Lochau (Neufassung), v. Luppa 1 (Neufassung), v. Mütschefal, v. Redern (Roedern), Schaffgotsch, v. Schieck, v. Schönburg, Stange 3, v. Stein (Altenstein), v. Stein (Lausnitz) (Neufassung), v. Taubenheim, v. Werle(ben)
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  102. Zur Genealogie der Familie v. Ende (Ergänzungen und Berichtigungen zu 12)
  103. Die Vorfahren der Margarethe geb. v. Hynsberg, Ehefrau des Dr. Valentin v. Sundhausen (Neufassung von 58)
 • Teil 27. Familien v. Bendeleben, v. Bila, v. Buchenau, v. Bünau 12, v. Duba, v. d. Dycke (Ahnenliste), v. Dohna 1, 2, v. Eichenberg 1 (Nachtrag), v. Grießheim, v. d. Grün, v. Güntherodt (Neufassung), v. Heusenstamm (Ahnenliste), v. Holzhausen, v. Ilten, v. Kottwitz 2, (v. Krahe), v. Langenbogen, v. Merrettig, v. Minnigerode, v. Neidlingen, Nothafft v. Wernberg (Ahnenliste), (v. Rabenstein), (v. Sommerlatt), v. Speth (Neufassung), v. Steuben, v. Thüna, v. Wanzleben, v. Wernau (Werdnau), v. Wiedebach
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  Ein Nachtrag zu 100: Zur Genealogie der Familie (v.) Koller (Ergänzungen und Berichtigungen zu 13) (erschienen in Teilband 4/25)
  Ein Nachtrag zu 101: Zur Genealogie der Familie v. Hoym (erschienen in Teilband 4/20)
  104. Zur Genealogie der Familie v. Güntherodt (Ergänzungen und Berichtigungen zu 7)
  105. Zur älteren Genealogie der Familie v. Bila
  106. Zur Genealogie der Familie v. Speth, Linien Speth gen. Mager, Speth v. Sulzburg und Speth v. Thumnau
 • Teil 28. Alphabetisches Personen-Register — Das Werthernsche Grabdenkmal in der Wipertkirche zu Kölleda mit den Ahnenreihen der für die Mannesseite angebrachten Ahnenwappen: v. Werthern, v. Hopfgarten, v. Hoym, v. Rössing, v. Schwichfeldt, v. Steinberg, v. Veltheim, v. Wangenheim und v. Warberg sowie deren Ahnenreihen: v. Adensen (Adenoys), v. d. Asseburg, v. Grimmenberg, v. Hohenbüchen, v. Honlage, v. Linde, v. Wanzleben und v. Weferlingen
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  107. Zur älteren Genealogie der Familie v. Hopfgarten
  Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern in Niedersachsen
  4. Zur älteren Genealogie der Familie v. Schwicheldt
  5. Zur älteren Genealogie der Familie v. Veltheim
  6. Zur älteren Genealogie der Familie v. Warberg (Werberg)
  7. Zur älteren Genealogie der Familie v. Rössing
  8. Zur älteren Genealogie der Familie v. Steinberg
 • Teil 29. Familien v. Boldensen (N.), v. Bothfeld (E.), v. Breitenbaxg 3, v. Bülzingsleben, v. Bünau 12 (E.), Bürgermeister v. Esslingen, v. Entzenberg (ergänzende Regesten), v. Erffa, Gans v. Putlitz, v. Giech, v. Grensing 3 (B.), v. Hitzacher, v. Kaltenborn, v. Lichtenhain 1 u. 4 (N.), v. Lüttichau 5 (E.), Lutram/v. Leutrum, v. Maltis 1 u. 2, v. Meltzing, v. Mergenthal (Behm) (N.), v. Mergenthal (Stadtschreiber), v. Metzsch 4, v. Nothafft (AL), (E. u. B.), v. Ochlitz, Pflug 10 (B.), Schnee (E.), Schott v. Schottenstein, v. Speth (E.), v. Spörcken, v. Taubensheim (E.), v. Wanzleben (N.), v. Werder 2, v. Werthern 4, v. Zedtwitz, v. Zenge
  Anhang: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern Wettiner Lande
  Ein Nachtrag zu 81: Zur Genealogie der Familie v. Hagen (Eichsfeld)
  108. Ergänzungen und Berichtigungen zur älteren Genealogie der Familie (v.) Pflug
  109. Zur Genealogie der Familie v. Lichtenhain (Ergänzungen zu 14 in Bd. 4/8)
  110. Zur älteren Genealogie der Familie v. Brandenstein (Ergänzungen zu 19 in Bd. 4/9)
  Zur Genealogie von Uradelsgeschlechtern in Niedersachsen:
  9. Zur Genealogie der Familie v. Boldensen
  10. Zur Genealogie der Familie v. Spörcken
 • Teil 30. Zusammenfassung des Bandes 4: Ahnenliste, Ahnenreihen, Namensregister

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen