Das Handbuch des Preußischen Adels, wurde 1891 und 1893 in zwei Bänden unter Leitung von Marcelli Janecki herausgegeben. Gedacht war das Werk als Ergänzung zu den Gothaischen Taschenbüchern, dies es zu diesem Zeitpunkt nur für Fürsten, Grafen und Freiherren gab.

Einführung

In den beiden Bänden sind genealogische Angaben zu folgenden Familien enthalten:

Band 1 Band 2
v. Aschenbach; v. Adler; v. Alvensleben; v. Anderten; v. Anker; v. Arndt; v. Aster; Auer von Herrenkirchen; v. Aweyden; v. Bagensky; v. Balan; v. Balcke; v. Bamberg; v. Barsewisch; v. Bartenwerder; v. Barton gen. v. Stedman; v. Basse; v. Baumeister; v. Becker; v. Bemberg-Flamersheim; Benecke v. Gröditzberg; v. Berenberg-Goßler; v. Bergmann; v. der Berswordt u. v. der Berswordt-Wallrabe; v. Bescherer; v. Bethmann-Hollweg; v. Biehler; v. Bilfinger; v. Bitter; v. Bleichröder; v. Blume; v. Bodemeyer; v. Böhlendorff-Kölpin; v. Boehm; du Bois de Dunilac; v. Broecker; v. Bruce; v. Brüning; v. Buek; v. Burchard; v. Bychelberg; v. Caprivi; v. Carstanien; v. Carstenn-Lichterfeld; Cecola v. Waltier; v. Chappuis; v. Chorus; v. Cioromski; v. Coler; v. Colomier; v. Consbruch; v. Cramer; v. Cuny; v. Dassel; v. daum; v. Dechen; v. Decker; v. Delhaes; v. Denzin; Dietz v. Bauer; v. Doerr; v. Donner; v. Dresow; v. Dreßler; v. Dreyse; v. Düesberg; v. Duncker; v. Eckenbrecher; v. Eichhorn; v. Elbe-Carnitz; v. Elbe; v. Eltester; v. Enckevort; v. Engelcken; v. Esmarch; v. Estorff; v. Eynern; v. Fabricius; v. Falk; v. Fassong; v. Feldmann; v. Fetter; v. Flöckher; v. Frank; v. Frantius; v. Freier; v. Frerichs; v. Gartzen; v. Gehrmann; v. Gneist; v. Gotsch; v. Gottschall; v. Graefe; v. Graß; v. Griesheim; v. Gruner; Gryzik von Schomberg-Godulla; v. Gündell; v. Guenther; v. Gumpert; v. Gustorf; v. Haase; v. Haenel; v. Hänisch; v. Hagens; v. Hansemann; v. Hardt; v. Hartrott; v. Hasselbach; v. Hederich; v. Heimendahl; v. Heineccius; v. Heinrichshofen; v. Helmholtz; v. Henk; v. Henninges; v. Hergenhahn; v. Hering; v. Herwarth und Herwarth v. Bittenfeld; v. Heuser; v. Heusinger; v. Heyer; v. Hitzig; v. Hochwächter; v. Hoffbaer; v. Hoffmann; v. Hofmann; v. Hofmann-Chappuis; Holthoff v. Faßmann; v. Hornhardt; v. Hottinger; v. Hüllesheim; v. Hüpeden; v. Hufeland; v. Jacobi; Jacobi v. Wangelin; v. Jaeckel; v. Jagwitz; v. Jerin; v. Joeden; v. John; v. Jordan; v. Jordans; v. Kahle; v, Kalitsch; v. Kayser; v. Kaisenberg; v. Keisenberg; v. Kempis; v. Kesseler; v. Keßler; v. Kienitz; v. Klahr; v. Klaß; v. Klatte; v. Kloeden (Klaeden); v. Klüber; v. Köckritz und Friedland; v. König; v. Koerber; v. Korn; v. Korn-Rudelsdorf; v. Kortzfleisch; v. Kraatz-Koschlau; v. Kramsta; v. Krause; v. Krell; v. Kriegsheim; v. Kries; v. Kritter; v. Krohn; v. Krüger; v. Krupka; v. Kulmiz; v. Kummer; Kunhardt v. Schmidt; v. Kunowski; v. Kupsch; v. Kutzschenbach; v. Lade; v. Lamprecht; v. Landwüst; v. Langenbeck; v. Laue; v. Lauer; v. Laurens; Le Tanneux v. Saint-Paul und Le Tanneux v. Saint-Paul-Illaire; v. der Leyen; v. Liebenau; v. Lignitz; v. Livonius; v. Lobenhausen; v. Löbbecke; v. Loebenstein; v. L’oeillot de Mars; v. Loesch; v. Loesewitz; v. Lorck; v. Luck (Lucke); v. Luckwald; v. Lüdemann; v. Lülsdorff; v. Maltitz; v. Mannlich-Lehmann; v. Mantey; v. Marcard; v. Marquardt; v. Martini; v. Mauntz; v, Mayer; v. Mecklenburg; v. Meier; v. Melchior; v. Mens; v. Meske; v. Mettler; v. Meyer; v. Meyerinck; v. Milczewski; v. Milewski; v. Mischke; v. Mittelstedt; v. Mitzel; v. Mollard; v. Moßner; v. Müller; v. Münnich; v. Nachtigal; v. Nathusius; v. Neufville; v. Neuhauß; v. Nippold; v. Nobbe; v. Nowag; v. Nowag-Seeling; v. Oelrichs; v. Oesterreich; v. Oetinger; v. Olfers; v. Ollech; v. Oppell; v. Oppermann; v. Osterroth; v. Palmowski; v. Pappritz; Pfeffer v. Salomon; v. Pilgrim; v. Pilgrim-Baltazzi; v. Pochhammer; v. Poeppinghausen; v. Raabe; v. Radecke; v. Ranke; v. Rauch; v. Reclam; v. Redlich; v. Rège; v. Reichel; v. Renouard; v. Reynier; v. Ribbentrop; v. Rodewald; v. Roerdansz; v. Roos; v. Rosenstiel; v. Rosenthal; v. Rotth; v. Runckel; v. Saenger; v. Safft; v. Salomon; v. Salpius und v. Salpius gen. v. Oldenburg; v. Salviati; v. Sametzki; v. Sanden; Sandes v. Hoffmann; v. Sandt; v. Sannow; v. Scharfenberg; v. Scharnhorst; v. Schaubert; v. Schaumann; v. Schelling; v. Schenk; v. Schepke; v. Scherbening; v. Schlick; v. Schmidt; Schmidt v. Osten; v. Schmidt-Pauli; v. Schnackenberg; v. Schüßler; v. Schuhmann; v. Seeberg; v. Selle; v. Siber; v. Siefart; v. Siemens; v. Simon; v. Simson; v. Spangenberg; v. Sperber; v. Stabbert; v. Steegen; v. Stegmann und Stein; v. Steinmann; v. Stocken; v. Stössel; v. Storp; v. Strahl; v. Strempel; v. Strubberg; v. Stünzner; v. Stumpfeld und v. Stumpfeld-Lillienanker; v. Stumpff; v. Talatzko; v. Tellemann-Steuber; v. Tempelhoff; v. Tepper; Tepper v. Trzebon-Ferguson; v. Thaer; v. Thiele; v. Thielen; v. Tiedemann; Tortilovitz v. Batocki und Tortilowicz v. Batocki-Friebe; v. Trenk; v. Treu; v. Tschirschnitz; v. Tzahn; v. Ulrici; v. Urff; v. Usedom; v. Vacano; v. Vahlkampf; v. Vietsch; v. Vignau; v. Villaume; v. Volkmann; v. Wahlert; v. Waetjen; v. Walcke-Schuldt; v. Websky; v. Wegner; v. Wellmann; v. Wentzel; Werckmeister gen. v. Oesterling; v. Weyrauch; v. Wichelhaus; v. Wichmann; v. Widekind; v. Wiedner; v. Wienkowski und v. Wienkowski gen. v. Saltzwedel; v. Wietzlow; v. Wilde; v. Wilke; v. Willert; v. Witzmann; v. Wittcke; v. Wittken (Wittke); v. Wright; v. Zernicki; v. Zingler; v. Zollikofer-Altenklingen; v. Zschock v. Albedyl; v. Alers; v. Alten; v. Amann; v. Arent; Aschenborn von Collin; v. Aschoff; v. Asseburg; v. Aulock; v. Balluseck; v. Barfus; v. Bauer; v. Baumgarth; v. Beguelin; v. Bennigsen und v. Bennigsen-Foerder; v. Bercken; v. Bila (Biela, Byla); v. Boehmer; v. Boehn; v. Bötticher; v. Boetticher; v. Bogen; v. Boguslawitz; v. Both; v. Brakenhausen; v. Bramann; v. Braun; v. Bredau; v. Bredow; v. Brockhusen (Brockhausen, Bruchhausen); v. Broesigke; v. Bronsart (Bronsart v. Schellendorf und v. Lampinet gen. v. Bronsart; v. Burgsdorff; v. Choltitz; v. Clavé-Bouhaben; v. Coester; v. Colomb; v. Delius; v. Dewitz und v. Dewitz gen. v. Krebs; v. Diericke; v. Dorndorf; v. Drabich-Waechter; v. Eberstein und v. Eller-Eberstein; v. Ehrenkrook; v. Ehrhardt; v. Elpons; v. Elszner; v. Engelmann; v. Eschwege; v. Etzel; v. Fabecki (Fabeck); v. Fischer; v. Flies; v, Flottwell; Fritz v. Adlersfeld; v. Fritze; v. der Gabelentz und v. der Gabelentz-Linsingen; v. der Gablentz; v. Gablenz; v. Geisler; v. Geißler; v. Gentil de Lavallade; v. Gerlach; v. u. zu Gilsa; v. Goeckingk; v. Goessel; v. Graeve; v. Grimm und v. Grimm-Gamet; v. Grollmann; v. Grolman; v. Grumbkow (Grumbckow); v. Hake; v. Hartmann; v. Hassel; v. Heimburg; Helmrich v. Elgott (v. Helmrich); v. Hesberg; v. Heuduck; v. Hildebrand; v. Hindersin; v. Holtz; v. Hundelshausen; v. Hutier; v. Igel; v. Jachmann; v. Jaegersfeld; John v. Freyend; v. Johnston; Kalau vom Hofe; v. Kemnitz; v. Keudell; v. Koenen; v. Koppy; v. Koscielski und v. Kirchenheim; v. Kossel; v. Kühlwetter; v. Kutzleben; v. Ladenbach; v. Lange; v. Langenbeck; v. Lautz; v. Le Coq; v. Legat; v. Lengsfeld; v. Loewe; v. u. zu Loewenstein; v. Lucke; v. Madai; v. der Malsburg; Mauve gen. v. Schmidt; v. Mechow; v. Meerscheidt-Hüllessem und v. Meerscheidt gen. v. Hüllessem; v. Meien; Meyer gen. v. Sallawa und Radau; v. Michelmann; Mikusch v. Buchberg und v. Mikusch-Buchberg; v. Münenberg; v. Mutius; v. Niebuhr; v. Oidtman; v. Oppen, Oppen v. Huldenberg und v. Oppen-Schilden; v. Ostau; v. Passow; v. Pelser-Behrensberg; v. Perbandt; v. Pfuel (Pfuhl); v. Philipsborn; v. Pieverling; v. Preinitz; Rabe v. Pappenheim; v. Rabenau; v. Rath; v. Redei; v. Rose; v. Roy; v. Sandersleben; v. u. zu Schachten; v. Scheele; v. Schlechtendal; v. Schlichting und v. Schlichting und Bukowiec; v. Schoeler; v. Schön; v. Schoenermark; v. Schon; Schulz v. Heinersdorf; v. Schutzbar gen. Milchling; v. Schwake; v. Schwertzell; v. Spitz; Steobanus v. Wriechen; v. Stephan; v. Strantz; v. Studnitz; v. Tabouillot und v. Tabouillot gen. v. Scheibler; v. Taysen; v. Toussaint; v. Trott zu Solz; v. Uckro; Vogel v. Falckenstein; v. Wagner; v. Wilcke; v. Wildenbruch; v. Wilmowski; v. Wins; v. Winter; Winter v. Adlersflügel; v. Witte; v. Wodtke; v. Wolf; v. Wolff und Wolff v. Schutter; v. Wolff; Wolff v. Gudenberg; v. Wolffgramm; v. Worgitzky; v. Zeschau; v. Zglinitzki